Baletní škola Jihočeského divadla

Při Jihočeském divadle oslaví v sezóně 2019/20 své 20. výročí existence baletní škola zaměřená na výuku klasického baletu, moderního a lidového tance. Pod vedením zkušeného baletního mistra Jihočeského divadla Sergeje Škalikova jsou všestranně rozvíjeny pohybové dispozice žáků. Velmi často právě žáci z baletní školy účinkují v baletních představeních. Mnozí z dřívějších žáků školy se baletu věnují profesionálně nebo nadále spolupracují s Jihočeským divadlem např. před Otáčivým hledištěm Český Krumlov. Výuka v baletní škole probíhá v počtu 12 - 15 žáků. Cvičením klasického tance žák získává a rozvíjí muzikálnost, koncentraci, prostorovou představivost, fyzickou vytrvalost a pohybovou koordinaci.Vedle správného rozvoje pohybového ústrojí působí tanec i na duševní vyrovnanost žáků, která se promítá v soustředěnosti ve škole, posiluje sebedůvěru, suverenitu a cílevědomost. Na získaných základech klasického tance lze dále rozvíjet další druhy tanců
Baletní škola je otevřena všem zájemcům, vítané jsou děti od 5 let. Více informací na telefonu 602 826 200 (Mgr. Sergej Škalikov) či emailu baletni.skola@jihoceskedivadlo.cz. Pedagogové baletní školy: Anna Valasová a Viera Bagáčová 
© 2002 - 2022 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů