Řád školy

Řád školy

Provozní doba:

Vyučování  probíhá každý všední den , v době od 14:30 do 18:00 hod.  dle rozvrhu, a to na sálech JD. Výuka  za školní rok 2x týdně obsahuje průměrně 70  vyučovacích hodin v délce trvání   60, 75  nebo 90 min. V případě nemoci pedagoga  JD zajistí odpovídající zástup, jen v naléhavých případech bude výuka nahrazena. V době školních prázdnin, svátků nebo výjimečných, např. chřipkových prázdnin se nevyučuje.

BALETNÍ ŠKOLA ZAČÍNÁ OD ZÁŘÍ 2020 DLE ROZVRHU BALETNÍ ŠKOLY

Vedení baletní školy: baletní mistr Sergej Škalikov

Pedagovové baletní školy: Anna Valasová, Viera Bagáčová 

Školné:

1x týdně, 60 min - 300 Kč,-  za měsíc (jenom pro děti přípravky, které cvičí ve středu) 

Platby:

Od 15. září do 1. ledna    -    1050,- Kč.

Od 1. ledna do 1. dubna  -      900,- Kč.

Od 1. dubna do 30. června -   900,- Kč.

 

2x týdně, 60 min - 500,- Kč,-  za měsíc

Platby:

Od 15. září do 1. ledna    -     1750,- Kč.

Od 1. ledna do 1. dubna  -     1500,- Kč.

Od 1. dubna do 30. června -  1500,- Kč.

 

2x týdně, 75min - 550 Kč,- za měsíc

Platby:

Od 15. září do 1. ledna -        1900,- Kč.

Od 1. ledna do 1. dubna -      1650,- Kč.

Od 1. dubna do 30. června -  1650,- Kč.

 

2x týdně, 90 min – 600,- Kč,- za měsíc

Platby:

Od 15. září do 1. ledna  -        2100,- Kč.

Od 1. ledna do 1. dubna  -      1800,- Kč.

Od 1. dubna do 30. června  -  1800,- Kč.

Žádost o vracení školného:

V případě, že žák z vážných důvodů (např. změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.) nemůže dále kurzy navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit vyučujícímu pedagogovi. V těchto případech bude poměrná část školného vrácena.

Docházka:

Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky. 

Každou absenci je třeba oznámit pedagogovi. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. 

Pojištění:

Doporučujeme, aby byl každý žák pojištěn pro případ úrazu, a to s účinností nejpozději ode dne zahájení školní docházky, přičemž úrazové pojištění musí trvat minimálně po dobu školního roku.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dítěte:

Během lekce za dítě zodpovídá pedagog a vědomě se  vyvaruje nebezpečných či obtížných prvků, cviků a  úkolů.

Uspořádání hodiny:

Každá taneční lekce je uspořádána a vedena v souladu s fyzickými a psychickými předpoklady žáků  odpovídající jejich věku a možnostem.

Pro rodiče:

Vstup do budovy JD: rodiče dostanou průkazku -  pouze jeden dospělí jako doprovod dítěte. Pohyb rodičů po budově není v souladu s řádem JD  povolen. Z bezpečnostních důvodů se řetízky a objemnější náušnice na výuku nedoporučují.

Veřejná vystoupení:

Vstup rodičů do výuky není povolen, termín ukázkových hodin a koncertu baletní školy bude včas oznámen. Pokud bude dítě zařazeno do nácviku na představení, musí se po dohodě s rodiči zúčastňovat mimořádných zkoušek.

Povinná výbava:

Dětem dodáme taneční úbor (hradí rodiče), jehož součástí je:

Pro dívky -  trikot, bílé punčocháče, taneční obuv – bílé piškoty, bílá síťka na vlasy. 

Pro chlapce – bílé tričko, černé elastické šortky, taneční obuv – černé piškoty.

Součástí úpravy je úhledný účes. Celkové jednotné a upravené vzezření je nejen součástí přípravy na hodinu, ale pěstuje v dětech smysl pro celkové estetické vnímání.

Občerstvení:

Přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzn. oddechový čas – pro použití toalet, či občerstvení formou nápojů, v žádném případě jídla.

Je zakázáno nosit na baletní sál jídlo!

Prázdniny a svátky:

 

28.září, 28. října, 17. listopadu, 24. prosince – 1. ledna (v době vánočních prázdnin ), během jarních prázdnin, Velikonoční pondělí, 1. května a 8. května.

 

ROZVRH HODIN 

 

Dny týdnů

Baletní sál 

Zkušebna 3.11

Pondělí

 II. sk. (7 - 10 let)  14:45 – 16:00

III. sk. (10 - 13 let)  16:00 – 17:30

Úterý

     I. sk. (5 - 7 let)  15:00 – 16:00

V. sk. (15 - 25 let) 18:00 - 19:30

IV. sk. ( 13 - 15 let) 16:00 – 17:30


Středa

sk. přípravky (5 - 6 let) 15:00 – 16:00

16.00 - 18.00 individuální hodiny

Čtvrtek

     II. sk. (7 - 10 let)  14:45 – 16:00

III. sk. (10 - 13 let) 16:00 – 17:30

Pátek

     I. sk. (5 - 6 let)  15:00 – 16:00

V. sk. (15 - 25 let) 18:00 - 19:30

IV. sk. (13 - 15 let) 16:00 – 17:30


Docházka:

Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky.

Každou absenci je třeba oznámit pedagogovi. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. 

Pojištění:

Doporučujeme, aby byl každý žák pojištěn pro případ úrazu, a to s účinností nejpozději ode dne zahájení školní docházky, přičemž úrazové pojištění musí trvat minimálně po dobu školního roku.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dítěte:

Během lekce za dítě zodpovídá pedagog a vědomě se  vyvaruje nebezpečných či obtížných prvků, cviků a  úkolů.

Uspořádání hodiny:

Každá taneční lekce je uspořádána a vedena v souladu s fyzickými a psychickými předpoklady žáků  odpovídající jejich věku a možnostem.

Pro rodiče:

Vstup do budovy JD: rodiče dostanou průkazku -  pouze jeden dospělí jako doprovod dítěte. Pohyb rodičů po budově není v souladu s řádem JD  povolen. Z bezpečnostních důvodů se řetízky a objemnější náušnice na výuku nedoporučují.

Veřejná vystoupení:

Vstup rodičů do výuky není povolen, termín ukázkových hodin a koncertu baletní školy bude včas oznámen. Pokud bude dítě zařazeno do nácviku na představení, musí se po dohodě s rodiči zúčastňovat mimořádných zkoušek.

Povinná výbava:

Dětem dodáme taneční úbor (hradí rodiče), jehož součástí je:

Pro dívky -  trikot, bílé punčocháče, taneční obuv – bílé piškoty, bílá síťka na vlasy.

Pro chlapce – bílé tričko, černé elastické šortky, taneční obuv – černé piškoty.

Součástí úpravy je úhledný účes. Celkové jednotné a upravené vzezření je nejen součástí přípravy na hodinu, ale pěstuje v dětech smysl pro celkové estetické vnímání.

Občerstvení:

Přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzn. oddechový čas – pro použití toalet, či občerstvení formou nápojů, v žádném případě jídla.

Je zakázáno nosit na baletní sál jídlo!

Prázdniny a svátky:

28.září, 28. října, 17. listopadu, 24. prosince – 1. ledna (v době vánočních prázdnin ), během jarních prázdnin, Velikonoční pondělí, 1. května a 8. května.

ROZVRH HODIN

 

Dny týdnů

Baletní sál

Zkušebna 3.11

Pondělí

 II. sk. (7 - 10 let)  14:45 – 16:00

III. sk. (10 - 13 let)  16:00 – 17:30

Úterý

     I. sk. (5 - 7 let)  15:00 – 16:00

V. sk. (15 - 25 let) 18:00 - 19:30

IV. sk. ( 13 - 15 let) 16:00 – 17:30


Středa

sk. přípravky (5 - 6 let) 15:00 – 16:00

16.00 - 18.00 individuální hodiny

Čtvrtek

     II. sk. (7 - 10 let)  14:45 – 16:00

III. sk. (10 - 13 let) 16:00 – 17:30

Pátek

     I. sk. (5 - 6 let)  15:00 – 16:00

V. sk. (15 - 25 let) 18:00 - 19:30

IV. sk. (13 - 15 let) 16:00 – 17:30


© 2002 - 2021 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů