Nadační fond Jihočeského divadla

Tradice podpory umění, vědy a nemateriálních hodnot je tradice sahající až do starého Říma. Jejím zakladatelem je bohatý římský občan Maecenas a jeho jméno je od té doby symbolem této mecenášské činnosti.
Stejně jako tehdy, ani dnes bychom neměli mecenášství poměřovat s bohatstvím a výsadou majetných, ale spojovat ji spíše s velkorysostí, osvíceností a občanskou uvědomělostí. Nechápejme proto mecenášství jen jako stav peněženky, ale především jako velikost ducha!

Vážení diváci a přátelé Jihočeského divadla, v roce 2010 byl založen Nadační fond Jihočeského divadla.
Vzhledem ke skutečnosti, že čtyřsouborové Jihočeské divadlo patří mezi nejvýznamnější regionální divadla v České republice a jeho úspěšné aktivity překračují regionální důležitost, byla založena instituce, která Jihočeskému divadlu pomáhá v realizaci jeho významných projektů.
Nadační fond za tímto účelem vytváří dárcovský systém, jehož posláním je získávat finanční prostředky, které jsou, dle statutu nadačního fondu, určeny výhradně na podporu činnosti Jihočeského divadla.


Orgány Nadačního fondu Jihočeského divadla

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
Ing. Milan Šlachta / předseda Správní rady NFJD/ generální ředitel společnosti Robert Bosch, spol. s r.o.
Ing. Tomáš Burian / emeritní ředitel oblasti Jihozápadní Čechy, ČSOB a.s., poradce v oblasti finančního řízení
Ing. Ivo Geršl / generální ředitel, EGE spol. s r.o.
Mgr. Barbora Schelová Ph.D., MBA / HR director, Robert Bosch spol. s r.o.
Ing. Milan Teplý / generální ředitel, MADETA a.s.
Mgr. Jan Vodička / Krajský úřad - Jihočeský kraj
MUDr. Petr Sák / Nemocnice České Budějovice, a.s.
Petr Kozojed / jednatel společnosti EGEM, s.r.o.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. / Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích, Katedra parazitologie
Ing. Miloslav Kamiš / jednatel společnosti VISCOFAN CZ s.r.o.
Ing. Jan Kubeš / jednatel společnosti BELIS, s.r.o.
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. / ředitel Muzea paměti 20. století v Praze, pedagog na DAMU v Praze
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D./ správní ředitelka činohry Národního divadla, pedagog na DAMU v Praze

 

Bývalí členové správní rady Nadačního fondu Jihočeského divadla

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Ing. Lubomír Vejdovec 

Dozorčí rada

JUDr. Anna Dvořáková / advokátní kancelář JUDr. Dvořák, JUDr. Dvořáková
Dr. Ing. Vratislav Kulhánek / Industrial Advisors
MUDr. Vladislav Smrčka / primář dětského oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
 

Dárci Nadačního fondu Jihočeského divadla

Anytrade, spol. s r.o., Benešov
Centrum lékařské genetiky s.r.o, MUDr. Karel Čutka, České Budějovice
ČSOB, a.s., České Budějovice
EGE, spol. s r.o., České Budějovice
EGEM, s.r.o., České Budějovice
JOBING, s.r.o.
Kámen a písek, spol. s r.o., Český Krumlov
LUPO MEDIA, s.r.o.
Madeta a.s., České Budějovice
BELIS + s.r.o., České Budějovice
TSE, spol. s r.o., České Budějovice
MA-DONA s.r.o., Tábor
X-TERRA DEVELOPERSKÁ
Ing. Ivo Moravec
Ing. Antonín Schneider
Ing. Tomáš Burian
Jan Kodet
Ing. Luděk Čermák, Mgr. Alena Čermáková
Josef Hosperger
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.


Podpořené projekty

Za dobu své existence se Nadační fond Jihočeského divadla nemalou měrou zasloužil o vznik mnoha mimořádných uměleckých projektů, podpořil působení výjimečných tvůrců na půdě Jihočeského divadla, aktivně se podílel na tvorbě mediálního obrazu a v neposlední řadě významně podpořil nákup nových technologií.
Bez podpory Nadačního fondu by nebylo v silách Jihočeského divadla přizvat ke spolupráci tak mimořádné inscenátory jakými jsou např. David Radok nebo Petr Zelenka.
Jihočeské divadlo mohlo přizvat k trvalé spolupráci významnou dirigentskou osobnost, jakou bezesporu je Mario de Rose.
V roce 2016 pak byl za přispění Nadačního fondu hostem Jihočeského divadla José Cura, operní pěvec světového věhlasu.
Nadační fond se podílí na realizaci mnoha dalších významných projektů, mezi něž např. patří udílení cen Jihočeské Thálie. Díky Nadačnímu fondu mohlo být toto mimořádné ocenění spojeno i s finanční odměnou, která putuje přímo do rukou oceněných umělců.

Studie na novou budovu pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii

  • V roce 2017 byl zastupitelstvem města schválen Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027, který v prioritní ose C, opatření C.4.1. počítá s výstavbou nové divadelní budovy pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii.
  • Na základě této skutečnosti bylo v září 2018 zastupitelstvem města schváleno a následně podepsáno Memorandum mezi Statutárním městem České Budějovice a Nadačním fondem Jihočeského divadla o zadání Studie na novou budovu pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii.
  • Následně Nadační fond JD objednal Studii na novou budovu pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii u renomované německé společnosti Bühnenplanung Walter Kottke Ing. GmbH v celkové hodnotě cca 800 tis. Kč.
  • 12. března 2019 proběhlo první setkání pracovní skupiny, která byla vytvořena pro potřeby výše zmíněné Studie. Skupina byla složena ze zástupců Statutárního města České Budějovice, Jihočeského kraje, Nadačního fondu JD, Jihočeského divadla, Jihočeské filharmonie a projektantů společnosti Bühnenplanung Walter Kottke Ing. GmbH, specializující se na divadelní a hudební provozy.
  • Pracovní skupina dokončila svou práci na studii v listopadu 2019.
  • Studie porovnává 2 varianty řešení provozu a definuje stavební program (plán místností) budovy, funkční diagram, objem budovy a prověřuje, zda má řešená plocha Mariánského náměstí dostatečnou velikost.
  • Varianta 1 počítá s ponecháním činoherního souboru v zrekonstruované historické budově Jihočeského divadla. Ostatní soubory Jihočeského divadla a Jihočeská filharmonie by se přesunuly do nové budovy. Varianta 2 přesouvá všechny soubory do nové budovy.
  • Odhad nákladů varianty 1 činí 2,28 miliardy Kč; odhad nákladů varianty 2 činí 2,42 miliardy Kč.

    „Při práci na Studii k nové budově pro divadlo a filharmonii zastával NFJD roli mecenáše. Naším cílem bylo iniciovat první krok k cíli, kterým je výstavba nové budovy pro divadlo a filharmonii, neboť jsme přesvědčeni, že České Budějovice jež jsou krajskou metropolí, pro návštěvníky divadelních představení či koncertů novou budovu potřebují. Studii jsme objednali u projekční společnosti, která se na kulturní stavby zaměřuje a má zkušenost s množstvím realizací. Zde byla naše role naplněna, zpracování samotné studie jsme ponechali na odbornících z projekční kanceláře, města, divadla a filharmonie,” říká Milan Šlachta, předseda správní rady Nadačního fondu JD.

Jak se stát dárcem Nadačního fondu Jihočeského divadla

Dárci Nadačního fondu Jihočeského divadla mohou být fyzické i právnické osoby. Základním předpokladem je Vaše láska k divadlu a touha divadlo trvale podporovat.
 

Pokud byste se i Vy rádi stali dárci Nadačního fondu Jihočeského divadla, neváhejte nás kontaktovat.

Nadační fond Jihočeského divadla
Dr. Stejskala 424/19
370 47 České Budějovice
Č. účtu / 999 191 999/0300
 

Kontaktní osoba
Ing. Gustav Varecha
gustav.varecha@jihoceskedivadlo.cz
+420 702 049 828

© 2002 - 2022 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů